چه طور میشه غذاهای اضافی رو به شکم خالی رسوند؟

چه طور میشه این غذای اضافی رو به گرسنه‌ها رسوند؟ منظورم البته باقی مونده غذا نیست. مثلا شاید بشه یه کمپینی تو دانشگاه ایجاد کرد که دانشجوها با بخشیدن قسمتی از غذاشون به گرسنه‌ها کمک کنند.

ایده

یادمه غذایی که دانشگاه به من می‌داد همیشه خیلی زیاد بود و من با نصف اون غذا هم سیر می‌شدم. می‌تونیم گروهی ایجاد کنیم که به صورت برنامه ریزی شده غذای کمتری بخورن مثلا به میزان بیست درصد. بنابراین سلف دانشگاه علاوه بر وعده‌های غذایی عادی وعده‌های کوچک‌تری هم برای افراد داوطلب آماده می‌کنه. به ازای هر پنج نفر داوطلب یک وعده اضافه میاد.
اینجوری برنج کمتری برای پخت غذا استفاده میشه و برنج باقی مونده (که هنوز پخته نشده) رو میشه بین مردم فقیر همون استان پخش کرد. فکر می‌کنید این ایده چه قدر عملی هست؟

حساب سرانگشتی

اگه صد نفر از اعضای دانشگاه عضو این کمپین بشن، هر هفته به اندازه ۱۲۰ نفر برنج اضافه رو میشه بین مردم روستاهای فقیر تقسیم کرد.

5 پسندیده

2 posts were merged into an existing topic: اپلیکیشن «هدر نده»