کدام پرنده‌ها در باران خیس می‌شوند؟ چرا؟

در بارش شدید تا حالا پرنده ندیدم، ولی دیروز دو تا یاکریم دیدم که در باران معمولی روی درخت نشستند، انگار خشک بودن. و تو همون باران، یه گنجشک هم دیدم که با تکان‌های تنش، آب پراش رو پروند.

انگار علاوه بر شدت بارش، خود پرنده‌ها تو میزان خیس شدن متفاوتن.

پر همه‌ی پرنده‌ها آب گریز هست؟

پرنده ها زیر باران

4 پسندیده