یه توالت خوب چه محیطی میتونه باشه؟

برای اینکه ما نسبت به موضوع توالت شروع به ایده پردازی کنیم باید کارکردهای مورد انتظار اون را بطور کامل استخراج کنیم:

برای مثال توالت از یک اتاق کوچک تشکیل شده، ولی ما دنبال اتاق نیستیم. دنبال کارکرد اصلی اون هستیم که استتار یا مخفی شدن از نگاه دیگران است هستیم. شیر آب کارکرد اصلیش تمیز کردن بدن، سنگ سرویس بهداشتی که کارکردش تخلیه کردن زائدات داخلی بدن، لوله سنگ سرویس بهداشتی هدایت و دور کردن زائدات، سیفون دور کردن زائدات، فن دستشویی انتقال بوی سرویس بهداشتی و موارد دیگه که دغدغه ما است.

حالا ما دنبال چیزی می گردیم که ما را استتار کنه، تخلیه به بهترین شکل صورت بگیرد، به بهترین وجه تمیز بشویم و نجاست پاک شود، به بهترین وجه اثرش از بین برود و به بهترین وجه بوی نا مطبوع اون برود، همراه با برخی امکانات و تسهیلات دیگه مانند عدم پخش صدا و … .

بنظرتون چه چیزی باشه میتونه نیازهای ما را پوشش بده؟ دیگه به دستشویی سنتی و مدرن فکر نکنید، بلکه به چیزی فکر کنید که این نیاز شما را برطرف کند؟

5 پسندیده

جالبه، مشابه چنین حرکتی رو بنیاد بیل گیتس چند سال پیش تحت عنوان the Reinvent the Toilet Challenge در قالب یه مسابقه برگزار کرده.

https://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Reinvent-the-Toilet-Challenge

2 پسندیده