آیا کودکان کار در معرض آسیب های تعمدی هستند؟

چند وقتی هست که توی خط متروی کرج یه تعداد پسر بچه فال فروش رو می بینم که یه سمت صورتشون مشابه هم سوخته. نمیدونم این سوختگی تعمدی هست یا نه. اما حس کردم تعمدی باشه. و رفتار هر سه تاشون هم شبیه هم هست. مثلا به خریدارها میگن هرچقدر دوست داری پول بده. یا گردنشون رو به یه سمت خم می کنند و با التماس تو چشم ادمها نگاه می کنند. احساس می کنم یه اموزشهایی به اینها داده شده.
چطوری میشه به اینها کمک کرد ایا انجمن یا ادمهایی هستن که پیگیر این مسائل باشند؟

دنباله‌ی موضوع‌های

3 پسندیده

سوختگی خیلی‌ از این بچه‌ها میتون حاصل تنبیه مادر پدر‌ها باشه که در انتهای روز پول کافی‌ نبردن یا هر مساله دیگه…اکثر مادر پدر‌های اینها در حالت خماری هستند که اینها رو تنبیه میکنند و متوجه آسیبی که میزنند نیستند. اما امکان این هم وجود داره که این برای جلب ترحم باشه. که در هر ۲ صورت کودک بی‌ تقصیر هست. من حدس میزنم این بچه‌ها آموزش می‌بینند ولی‌ اغلب کودکان کار به صورت نه خدا آگاه بازیگران بسیار خوبی هستند…جمعیت امام علی‌ تنها ارگانی‌ هست که من می‌تونم اطمینان کنم به بهترین شکل داره کار می‌کنه.

3 پسندیده

جمعیت امام علی با انجمن حمایت از کودکان کار در ارتباط هستند؟

1 پسندیده