چگونه با اصرار کودکان کار برخورد کنیم؟

وقتی کودکان کار به ما التماس میکنند تا کاری برامون انجام بدن یا چیزی ازشون بخریم، چه واکنشی نشون بدیم؟ آیا نهاد خاصی برای معرفی اونها وجود داره؟

تجربه خوب یا تلخی در این مورد اگر دارید، در صورت امکان به اشتراک بزارید.

نحوه برخورد با کودکان کار

دنباله‌ی موضوع‌های

6 پسندیده

یک نهاد مردمی میشناسم در اهواز که در جهت شناسایی کودکان کار و کودکان بازمانده از تحصیل و ریشه یابی علل کار کردن اون ها و تلاش برای اموزش اونها و کمک به مخارج زندگیشون فعالیت میکنه ولی گمان نمیکنم نهاد دولتی خاصی متولی این امر باشه.

تجربه ای که داشتم مربوط هست به یکسال گذشته که با دوستام رفته بودیم قدم بزنیم و هوایی بخوریم که پسر بچه ی خیلی کوچیکی با سر و وضع نامناسب، یهو بهم گفت خاله کفشاتو واکس بزنم؟ … هیچ واکنش خاصی نشون ندادم. فقط تا چند دقیقه انگار به زور نفس میکشیدم و توی شوک بودم. هنوزم نمیدونم واکنش درست چیه. انقدر که این مسئله ازار دهنده ست و روح آدمو جریحه دار میکنه که یه بچه کوچیک بخواد کار کنه.

3 پسندیده