دور ریز های ما می تونه تمام گرسنه های دنیا رو سیر کنه. ولی چطور؟

این یک آمار جدید نیست، با کنار هم قرار دادن این دو تا آمار:

می شه نتیجه گرفت که از دور ریزهای ما، نه تنها همه ی گرسنه های دنیا سیر میشن بلکه به اندازه ی نصف گرسنه های دنیا غذا اضافی میاد!!!

کاهش هدررفت غذا

محاسبه سرانگشتی

6 نفر -> 1 نفر گرسنه رو سیر می کنند
9 نفر -> 9/6=1.5 نفر گرسنه رو سیر می کنند.
چون به ازای 9 نفر، 1 نفر گرسنه داریم،
=> به اندازه نصف تعداد گرسنه های دنیا غذای اضافی از دور ریزهامون خواهیم داشت.

حالا چطور میشه این پازل رو حلش کرد و کاری کرد که نه غذایی دور ریخته بشه و نه کسی گرسنه بمونه؟

6 پسندیده

2 posts were split to a new topic: چه طور میشه غذاهای اضافی رو به شکم خالی رسوند؟

یه نکته را هم در نظر بگیریم که دورریزهای ما از نظر حجمی ممکن است با حجم مورد نیاز افراد دیگر جور باشد و نه از نظر تامین مواد غذایی مورد نیاز بدنشان.

تصور من این است که در ایران بیشتر برنج و نان هدر میرود.

3 پسندیده

کاملا درسته. اما اگه گرسنه‌ای خیالش از برنج و نان راحت باشه شاید بتونه از عهده بقیه هزینه‌ها بر بیاد. از طرفی رژیم غذایی مردم ایران خیلی به نان و برنج وابسته است.

2 پسندیده

اولین فروشگاه مواد غذایی دور ریختنی در انگلستان.

6 پسندیده