دور ریز های ما می تونه تمام گرسنه های دنیا رو سیر کنه

هدررفت_غذا
نوآ001

(صدیقه قنبرزاده (مبارکه)) #1

این یک آمار جدید نیست، با کنار هم قرار دادن این دو تا آمار:

می شه نتیجه گرفت که از دور ریزهای ما، نه تنها همه ی گرسنه های دنیا سیر میشن بلکه به اندازه ی نصف گرسنه های دنیا غذا اضافی میاد!!!

کاهش هدررفت غذا

#محاسبه
6 نفر -> 1 نفر گرسنه رو سیر می کنند
9 نفر -> 9/6=1.5 نفر گرسنه رو سیر می کنند.
چون به ازای 9 نفر، 1 نفر گرسنه داریم،
=> به اندازه نصف تعداد گرسنه های دنیا غذای اضافی از دور ریزهامون خواهیم داشت.


جمع بندی مرحله اول طرح نوآ 001 آمارها چی می گن؟
(پادپُرس) #2

2 posts were split to a new topic: چه طور میشه غذاهای اضافی رو به شکم خالی رسوند؟


#3

یه نکته را هم در نظر بگیریم که دورریزهای ما از نظر حجمی ممکن است با حجم مورد نیاز افراد دیگر جور باشد و نه از نظر تامین مواد غذایی مورد نیاز بدنشان.

تصور من این است که در ایران بیشتر برنج و نان هدر میرود.


حجم مورد نیاز مواد غذایی دنیا
(علی) #4

کاملا درسته. اما اگه گرسنه‌ای خیالش از برنج و نان راحت باشه شاید بتونه از عهده بقیه هزینه‌ها بر بیاد. از طرفی رژیم غذایی مردم ایران خیلی به نان و برنج وابسته است.


(Ghazaleh) #5

اولین فروشگاه مواد غذایی دور ریختنی در انگلستان.