چه تصوری از پایان بحران کرونا دارین؟

  1. به نظرتون وضعیت ناشی از بحران کرونا کی تموم میشه؟
  2. بعد از تمام شدن بحران کرونا با چه چیزی مواجه میشیم؟ از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و … .

دنباله‌ی موضوع‌های

4 پسندیده

سطح بالای فرهنگ مردم ایران نسبت به کنترل بیماری ها و حفظ سلامت مردم و جامعه

2 پسندیده

دنیا مدتی درگیر خروج از رکود اقتصادی میشود ، فقط همین. اعتقادی به جهان پساکرونا ندارم و فکر میکنم جهانی پساکرونا شکل نمیگیره. اینم یک بحران زیستی بوده که بشر رد میکند و فراموش میکند و روال به سابق برمی‌گرده.

1 پسندیده