چه جوری میشه جلوی از دست رفتن آموزه های شکست رو گرفت؟‌

شکست‌ها جز آموزنده‌تری تجربیاتی هستن که هر انسانی داره، نقل قول های زیادی در این زمینه میشه پیدا کرد که گلچینش رو فوربز اینجا در دسترس گذاشته.

برای اینکه خودمون و دیگران از شکست‌هامون یاد بگیریم، لازمه حتما تجربه‌ش اول در ذهنمون و بعد در جایی خارج از ذهنمون ثبت شن. ولی اتفاقا خیلی وقت ها ثبت شکست‌ها رو به دلیل ناراحتی موجود در لحظه جا میندازیم. همون طور که دوستان هم در «چه تجربیاتی داشتید که دوست داشتید ثبت بشه و نشده؟» اشاره کردن:

###پرسش
به کمک چه ابزار یا روشی میشه جلوی ثبت نشدن شکست ها رو گرفت؟
طوری که خودمان سریع‌تر از شکست‌هایمان یاد بگیریم و دیگران هم بتوانند از مسیر این شکست‌ها الهام بگیرن.

مستندسازی شکست ها

4 پسندیده

بنا بر اینکه اون تجربه:
1- چقدر تاثیر گذارهست و چه پیامدهای نامطلوب شخصی یاسازمانی داشته
2- چقدر تکرار پذیریش بالا هست
3- چقدر هزینه مالی یا روانی داشته
میشه حساسیت نسبت به اون واقعه رو به گونه ای بالا برد که افراد به فکر ثبتش بیوفتن.

1 پسندیده