چه خبر از راهبران پادپرس؟

در محیطی مانند پادپُرس، مشارکت اجتماعی معنائی ویژه دارد. کیفیت و کمیت محتوای پادپرس تنها از طریق علاقه، انرژی و روحیه جمعی، قابل تولید و رشد است. این فرآیند به نظر ساده، برای تبدیل به محتوای قابل ارائه به دنیای بیرون، نیازمند تلاشی پیگیر، فرآیند تیمی و مهارتی ست که به تدریج در راهبران پادپرس رشد و تبلور یافته است.

مشارکت اجتماعی

از این به بعد برای موضوعات پربحث و موردعلاقه پادپُرس، ظاهری مناسب و جمع‌بندی خوانا (در قالب پاسخ منتخب) از طریق گروه راهبران ارائه خواهد شد. امیدواریم این مشارکت ارزشمند در جمع اعضای دیگر پادپُرس به شکلهای مختلف، رشد پیدا کند. بدون فعالیت جمعی، نه پادپُرس معنائی دارد و نه خرد جمعی به جائی خواهید رسید. منتظر پیشنهادهای شما برای کارهای مفید جمعی هستیم.

نمونه‌هائی از این پاسخ منتخب را در موضوعات زیر می‌توانید مشاهده کنید.

8 پسندیده