گود چالش‌


دلت می‌خواست شهری که درش زندگی می‌کنی، چه شکلی بود؟! ( 2 3 ) (59)
از دانشگاه و دانشجویی بگو! :man_student: ( 2 3 ) (54)
چه خبر از شهر و شهرنشینی؟ :houses: ( 2 3 ) (51)
راهکاری برای اصلاح الگوی کشت محصولات کشاورزی متناسب با وضعیت آب منطقه ( 2 3 4 5 ) (83)
الگوریتم مناسب برای رسیدن به پیشنهاد مناسبِ کتاب برای افراد مختلف چیه؟ ( 2 ) (38)