اولیا و مربیان عزیز: دوست دارید بدونید هر روز تو کلاس پایه اول دبستان چه خبره؟

1 پاسخ به پرسش تازه‌ای منجر شد: موافقید، موفقیت شغلی یا اجتماعی‌تون رو اینجا ماندگار کنید؟

گزارش جلسه بیست‌و پنجم کلاس اول دبستان

قرآن
آموزش بسم الله الرحمن الرحیم

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%851

:family_man_woman_boy:در شروع کارهای مختلف این ذکر را به فرزندتان یادآوری کنید تا ملکه ی ذهنش شود

ریاضی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%852

در این صفحه دانش آموز می تواند یک کل را به اجزای سازنده اش تجزیه کند. باید بتواند آن را در مکان مورد نظر قرار دهد. همینطور این رابطه را بیان کند.
بازی که من برای این تمرین ترتیب دادم به این صورت بود:
%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%853

یک جدول و دو تاس: یک تاس رنگی و یک تاس تشکیل شده از شش شکل هندسی.
با انداختن تاس ها، دانش آموز باید ترکیبی از شکل و رنگ را از اشکال زیر جدول یافته و در مکان مورد نظر قرار میداد. برای مثال یک چهارگوش زرد.
بعد از آن به حل تمرین کتاب پرداختیم.
:family_man_woman_boy: والدین عزیز می توانند جدول های مختلف با اشکال مختلف را در خانه با فرزندشان تمرین کنند.
مثال:

فارسی و نگارش فارسی
تمرین های نگاره ی 10

در ساعت آخر هم کلربوک ها را با هم مرتب کردیم.

پایان گزارش روز شنبه کلاس اول دبستان

4 Likes

گزارش جلسه بیست‌و ششم کلاس اول دبستان

فارسی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B4%D9%851

تدریس صدای آ. ا
قبل از هر چیز براشون توضیح دادم که از این به بعد وارد شهرک الفبا میشیم و امروز قرار اولین صدا رو یادبگیریم و با سواد بشیم. امروز خیلی روز مهمیه. هر کسی گوش نکنه، یک کلاه گنده سرش رفته .
1.قصه گویی
با صدای آرام تری صحبت کردم تا توجه شون بیشتر جلب شده و سراپا گوش بشن. گفتم که میخواهم قصه ی کوتاهی براتون تعریف کنم ( داستانی که تعریف می کنیم باید از کلماتی تشکیل شده باشد که صدای آ دارند)…
یک روز آب تشنه اش بود. رفت لب رودخونه، اما … آ افتاد توی رودخونه و کلاه شو آب برد. اون طرف تر، یک ماهیگیر تورش رو به آب انداخته بود و می خواست ماهی بگیره که آ هم افتاد توی تور. ماهیگیر آ رو برد خونش. به پسرش داد. پسرش دید آ سرما می خوره، برد کنار آتش نشوند، دید گرسنه اس. براش آش درست کرد.
البته لازمه داستان ها ی مقدار با آب و تاب تعریف بشه. بعد از این بچه ها پرسیدن آ چیه؟
2.نوشتن روی تخته
گفتم الان آ خودشو به ما نشون بده. میخوایم ببینیم آ چه شکلیه. آ رو روی تخته نوشتم: به دست من نگاه کنید:
آ اول. اما بعد از اینکه تو آب افتاد و کلاهش و آب برد این شکلی شد بچه ها ا غیر اول.
3.بررسی چند کلمه به کمک کارت های تصویری
چند کارت تصویری از کلماتی که صدای آ دارند رو به بچه ها نمایش دادم و شکل کلی کلمه را با هم نگاه کردیم.
کلماتی مثل آزاده، آتش، آب، دریا…
4. کتاب درسی
کتاب را باز کردیم و با هم به تصویر کتاب نگاه کردیم. کتاب یک تصویر بزرگ دارد که به تصویر مادر معروف است و چند تصویرک. از دانش آموزان خواستم هر کدام یک جمله درباره تصویر بگویند:
آزاده کنار دریا گل کاشته است و به آن آب می دهد.
5.نوشتن صدا کف دست دانش آموز
کف دست شان با خودکار این صداها را نوشتم. کف دست راست آ اول و کف دست چپ ا غیر اول.

ریاضی

رفتن به مهمانی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B4%D9%852

در این تم، هدف یادگیری آداب مهمانی رفتن است. در تصویر دو خانواده ی پنج نفره را میبینیم. سوالاتی که می توانید بپرسید:

 • چند نفر در حال بازی کردن اند؟
 • این خانم برای چند نفر چای میبرد؟ می تونید بگید برای چه کسانی؟
 • آیا بشقاب های روی میز برای پذیرایی کافی است؟ ( شمارش پنج تا پنج تا انجام شود)
 • درباره ی آنجه در کتابخانه می بینیم هم، تعداد ستون و ردیف ها سوالاتی می پرسیم: کدام قفسه خالی است؟ آدرس شو بگو
 • لوستر چه شکلیه؟ بسقاب ها چه شکلی اند؟ برای چند نفر روی میز نهاخوری بشقاب هست؟
 • اگر افرادی که روی زمین نشستن بخوان روی مبل ها بشینن، براشون جا هست؟

پایان گزارش روز یکشنبه کلاس اول دبستان

2 Likes

گزارش جلسه بیست‌و هفتم کلاس اول دبستان

قرآن

روخوانی سوره توحید

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%851

متن سوره را روی تخته نوشتم ( به علت نبود لوحه و خراب بودن دیتاپروژکشن :neutral_face:) برای روخوانی سوره از روش اشاره استفاده می کنیم. روش اشاره مهم ترین کار در آموزش روخوانی قرآن است.
روش اشاره به این صورت است که به معلم به کمک یک خط بر یا وسیله ای مشابه به حروف و حر کات اشاره می کند. این کار باعث بازشناسی حروف و صداها و همین طور بالا بردن دقت در صحیح خوانی می شود.
به دو صورت اشاره می کنیم: اشاره ی ثابت و اشاره ی متحرک
در اشاره ی ثابت دست ثابت است و هنگام خواندن بخش های دارای صداهای کوتاه _َ_ِ__ُ و تنوین ها خط بر روی حرکات قرار می گیرد و همزمان معلم آن بخش را خوانده و دانش آموزان هم خوانی می کنند.
در اشاره ی متحرک دست حرکت می کند و در دو مورد استفاده می شود : اشاره از حرف به سمت صداهای بلند آ او ای مثل نو، با
اشاره از سمت صدای َ به ساکن مثل اَم
:family_man_woman_boy: اگر در منزل به همین شیوه تمرین شود، به روانخوانی دانش آموز کمک می کند. برای توضیحات بیشتر می توانید به کتاب قرآن دانش آموز مراجعه کنید.

فارسی
حل تمرینات صدای آ در کتاب نگارش : چون دانش آموزان هنگام نوشتن آ اول، کلاه آن را به ا خیلی نزدیک و یا بعضی ها خیلی دور می نوشتند، بعد از نوشتن صدای آ ا روی تخته، شعر زیر را خواندم:
آی بچه ها، آی بچه ها `
شکل صدای آ منم
آهای خبر، آهای خبر
دشمن تنبلا منم
به ما بگو، به ما بگو
اون چیه بالا سر تو
نشسته ساکت و خموش
اون کیه بالا سر تو
همدم تنهایی من
بود همین چتر قشنگ
اگر ز من جدا بشه
دلم برایش میشه تنگ
اگر بچسبه به سرم
من رو سرش داد می زنم
اگر ز من جدا بشه
دوباره فریاد می زنم
نکنه سرم بچسبی
ای یار با وفایم
نکنه زیاد دور بشی
تا نشنوی صدایم
جایش بگم براتون
قربون خنده هاتون
نه پایینه، نه بالا
هست این وسط وسط ها

همینطور با خمیر بازی صداها را ساختیم.

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%852


ریاضی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%853

در این صفحه هدف آموزش لبه و گوشه و همینطور تمرین و آمادگی هم برای جمع است.
به هر دانش آموز چوب خط و خمیربازی داده و از آنها خواستم یک سه گوش بسازند.
-به لبه ی شکل تون دست بکشین، خب بچه ها میبینید وقتی به گوشه ها میرسیم جهت حرکت مون عوض میشه…
خب بچه ها این شکلی که ساختین چند تا از این چوب خط ها داره؟ چند تا لبه داره؟ چند تا گوشه داره؟
دانش اموزان از چوب خط هایی با رنگ های مختلف شکل ها را ساخته اند. سوالاتی مثل:
چند تا چوب خط آبیه؟ با انگشت نشون بده.
چند تا سبزه؟ با دست دیگ نشون بده.
خب حالا این 2 تا رو منتقل کن به اون دست. دو تا و یکی میشه؟ 3 تا
شکل های مختلفی از سه گوش، چهار گوش و پنج گوش رو با هم تمرین کردیم.
بعد از اون به کتاب مراجعه کرده و ضمن بررسی چندضلعی ها، الگو رو کامل کردند.
:family_man_woman_boy: در خانه می توانید توجه فرزندتان را به وسایل خانه و نوع شکل آنها جلب کنید. خوب به اطراف نگاه کن، چه وسایلی چهارگوش اند؟
قاب عکس چند تا لبه داره؟ چند تا گوشه داره؟
می توانید با استفاده از چوب کبریت،از فرزندتان بخواهید شکل های مختلفی را بسازد.

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%204

پایان گزارش روز دوشنبه کلاس اول دبستان

4 Likes

گزارش جلسه بیست‌و هشتم کلاس اول دبستان

فارسی

کتاب نگارش: انجام تمرینات صدای آ ا
تدریس نشانه ی ب:

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%851

به هر گروه یک پازل ساده از تصاویری دادم که در آن در آن کلمه ی ب دارد.
گروهی که حرف ب در اول یا وسط آن کلمه بود، تصویر را در سمت راست تخته و گروهی حرف ب در آخر کلمه در سمت چپ تخته چسباندند.
اسم کلمه را زیر تصویر آن نوشتم و حرف ب را با رنگ قرمز نوشتم.
از بچه ها خواستم با دقت به شکل ها نگاه کنند و بعد توضیح دادم که نشانه ی جدیدی که امروز می خواهیم یاد بگیریم، دو شکل دارد. وقتی که آخر میاد مثل آب میشه ب آخر. و وقتی آخر نمیاد یعنی اول میاد یا وسط میاد که میشه ﺑ غیرآخر.
و دو شکل ب را که قبلا آماده کرده بودم را از کمد بیرون آوردم و خواندم:
آی بچه ها، آی بچه ها
شکل صدای ب منم
آی بچه های باصفا
شکل صدای ب منم
ب ما نقطه داره
یک نقطه در پایین داره
ب ما نقطه داره
یک نقطه در پایین داره
بعد از آن، ترکیب ب و ا که قبلا آموخته بودند را با هم تمرین کردیم. شکل ب و ا را که با خمیربازی درست کرده بودم را کنار هم قرار دادم:
اما بچه ها این ب ما غمگین و تنها بودش، کی می خواد باهاش دوست بشه؟
همه بچه ها گفتند: من من :smile:
خب بچه ها ا میخواد باهاش دوست بشه. ب با ا دوست بشه چی میشه: با میشه.
کتاب را با هم بررسی کردیم.

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%852

ریاضی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%853

آموزش چوب خط

پایان گزارش روز چهارشنبه کلاس اول دبستان

4 Likes

گزارش جلسه بیست‌و نهم کلاس اول دبستان

قرآن

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%D9%87%D9%851

امروز را با دست دادن و سلام کردن به تک تک دانش آموزان شروع کردم و بعد با صدای بلند: سلام علیکم بچه های خوبم. حالتون خوبه؟
زمان صبحانه خوردن اینترانه رو با هم شنیدیم.
سپس بچه ها نقاشی با موضوع سلام کشیدند. در آخر هم به سراغ کتاب رفتیم و درباره ی تصاویر با هم صحبت کردیم و پیام قرآنی را خواندیم.

ریاضی
امروز دو صفحه ریاضی تمرین کردیم. به بررسی یک صفحه اکتفا می کنم، چرا که مشابه تمرین صفحه ی 25 قبلا انجام شده است.

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%D9%87%D9%852

امروز یک مهمون مهربون تو کلاسمون داشتیم و اونم قورقوری جان بود که برامون یک فعالیت و تمرین جالب و جذاب آورده بود.
بالای صفحه سمت راست شما تصویر یک قورباغه ی مهربون را میبینید، من یک عروسک کاغذی از یک قورباغه آماده کردم و برای ایجاد انگیزه ازش استفاده کردم. یکی از دانش آموزان از زبان قورباغه شروع به صحبت کرد و گفت امروز قراره با شابلون کار کنیم، ببینم چکار می کنید…

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%D9%87%D9%853

هنگام کار با شابلون به دانش آموز توجه دهید که دستی که شابلون را نگه داشته باید فشار و زور بیشتری از دستی که مداد را گرفته داشته باشد. در غیر این صورت شابلون روی کاغذ تکان می خورد.
بیشتر دانش آموزان به خوبی توانستند شکل بکشند.
سپس با هم به شمردن لبه و گوشه های اشکال شابلون پرداختیم. به ضفحه ی تم برگشتیم و مشابه شکل های شابلون رو در این صفحه پیدا کردیم.
:family_man_woman_boy: تمرینی که می توانید در خانه انجام دهید: به کمک شکل های شابلون یک نقاشی بکش.

فارسی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%D9%87%D9%854

انجام تمرینات درس ب و کتاب مهارت های نوشتن
سوال: دانش آموزانی هستند که جهت درست را در نوشتن رعایت نمی کنند، فکر می کنید چه تمریناتی می تواند به آنها کمک کند؟

پایان گزارش روز شنبه کلاس اول دبستان

3 Likes

گزارش جلسه سی‌ام کلاس اول دبستان

         **روز دانش آموز مبارک** 

به مناسبت روز دانش آموز در اولین ساعت یک قصه خواندیم و یک کاردستی برایش درست کردیم. داستان مورد نظر از مجله ی رشد کودک انتخاب شد.

ریاضی
امروز دو صفحه ریاضی انجام شد :


به هر دانش آموز 5 چوب خط داده و به تعداد حیوانات چوب خط می گذاشتند.


در این صفحه به کمک چینه ها اشکال مختلفی را ساختم و از هر دانش آموز سوالاتی از جمله : چند تا زرد؟ چند تا سبز؟ و اگر از هر کدام 2 چینه وجود دارد می پرسیم دو و دو میشود … .
یکی از دانش آموزان تا 3 تا را خوب می شمرد، اما در شمارش چهار و پنج نیاز به تمرین داشت. پرسیدم بعد از سه چند میاد؟ فکر کرد و با انگشتان شروع کرد به شمردن. درست جواب داد. اما چند لحطه بعد وقتی دوباره پرسیدم نتوانست.
از مادرش خواستم در خانه تمرین کنند. گفتند در خانه خوب جواب می دهد. :thinking:
:family_man_woman_boy: با کمک ابزار های مختلف مفهوم جمع را می توانید تمرین کنید. جمع اشیاء از 5 بیشتر نباشد.


فارسی
ادامه تمرینات نگارش حرف ب
در کنار حل تمرینات، دفتر تکلیف را امضا می کنم و دور کلماتی که نوشته اند خط می کشم و می خواهم که بخوانند. تعداد زیادی درست نمی خوانند.

پایان گزارش روز یکشنبه کلاس اول دبستان

2 Likes

گزارش جلسه سی و یکم کلاس اول دبستان

قرآن
%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%851
درباره ی این تصویر و آنچه می بینند و ارتباط شان با یکدیگر صحبت کردیم. شعر خواندیم و در آخر یک دایره روی تخته کشیدم و از آنها هر کدام یکی از نعمت های خدا را نقاشی کنند.

فارسی
تمرین بخش و صداکشی: کلمات، صداها و حروفی که تاکنون آموخته اند را روی کارت هایی نوشته و آنها را روی زمین برگرداندم. هر دانش آموز یک کلمه را انتخاب کرده، آن را بخش و صداکشی می کند،سپس آن را زیر صدا و یا حرف مورد نظر قرار می دهد.

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%852
بخش کردن را می توان به کمک دست انجام داد، دست زدن و یا حرکت از بالا به پایین دست می تواند مفید باشد، اما بهتر است بعد از این بخواهید که با کمک لب ها بخش کند.
در صداکشی کلمات دقت داشته باشید برخی صداها کشیدنی اند مثل آ و برخی کشیدنی نیستند مثل ب. در صداکشی بهتر است از انگشتان استفاده نشود.
:family_man_woman_boy: دقت کنید برای نوشتن یک کلمه دانش آموز باید بتواند آن را بخش و صداکشی کند. پس تمرینات لازم را انجام دهید تا در این دو توانایی لازم را کسب کند.

تدریس اَ َ
بعد از تکرار و تمرین و مرور کلمات قبل، صدای جدید را روی تابلو چسباندم. شعر انار که بعد از آخرین نگاره قرار بود آموزش داده شود را در این روز با هم خواندیم.
صدای اَ نیز دو شکل دارد: اَ اول و َ غیراول.
درباره ی تصویر درس را با هم گفتگو کرده و جمله سازی نمودیم.
%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%853

بادبادک با باد بازی می کند.
امین بادبادک در دست دارد.
ابر در آسمان است.
بادبادک خوشحال است.
گوشواره های بادبادک در باد میرقصند.

ریاضی
تم 5. آخ جون پیک نیک !
%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%854

سوالاتی که می توان برای این تصویر طرح کرد:
هر ماشین چند صندلی دارد؟
هر خانواده چند نفرند؟ هر کدام مشغول چه کاری هستند؟
به تعداد بچه هایی که مشغول بازی کردن هستند، انگشت باز کن
به تعداد بچه هایی که دراز کشیدند، از انگشتان خود ببند
چه الگویی در این تصویر میبینی؟
اگر با خانواده به پیک نیک بروی، به آنها چه توصیه هایی می کنی؟

پایان گزارش روز دوشنبه کلاس اول دبستان

2 Likes

گزارش جلسه سی و دوم کلاس اول دبستان

فارسی
انجام تمرینات کتاب نوشتاری صدای اَ

ریاضی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%851
در این صفحه به طور مقدماتی مفهوم تفریق را تمرین می‌کنیم.
برای مثال: در سمت چپ چندتا موش می‌‌بینی؟ چندتاشون دارن میرن؟ به تعداد اونها انگشتات رو ببند، خب چندتا انگشت برات باقی مونده؟
دانش آموزان می‌توانند انگشتان را یکی‌یکی بسته یا باهم ببندند. هر دو روش صحیح است.
به صفحه ی تم برمیگردیم و همین تمرین را به کمک این تصویر دوباره انجام میدهیم: چند نفر دارن بازی می کنند؟ با انگشت نشون بده . 3 نفر
چند نفرشون دختر هستن؟ 1 نفر.
به تعداد دخترها انگشتات را ببند، چندتا انگشت باقی موند؟2
:family_man_woman_boy: به کمک حبوبات و یا مهره‌ها مفهوم تفریق را تمرین کنید.

پایان گزارش روز سه‌شنبه کلاس اول دبستان

3 Likes

گزارش جلسه سی و سوم کلاس اول دبستان

قرآن
قبل از آمدن دانش آموزان سوره ی کوثر را روی تخته نوشتم تا برای آموزش و استفاده از روش اشاره آماده باشد. سوره ی کوثر را هم خوانی کردیم و سپس هر فرد یک بار سوره را خواند.
:family_man_woman_boy: از فایل صوتی برای مرور سوره می توانید استفاده کنید.

فارسی
تدریس نشانه ی د
قصه گویی:
د، دهن باز و گرسنه بود. راه افتاد و رفت دنبال غذا.
رسيد به يك در. آن را قورت داد. بعد رسيد به يك ديوار.
آن را هم قورت داد. بعد رسيد به يك درخت.
درخت را هم قورت داد بعد رسيد به يك داركوب. خواست او را هم قورت بدهد. اما داركوب نوكش را باز كرد، باز باز …
د و داركوب با هم دهن به دهن شدند. دعوايشان شد.
وسط دعوا، درخته از دل د پريد بيرون.
بعد ديوار پريد بيرون. بعدش هم در پريد بيرون. دل د خالي شد.
د از گرسنگي از حال رفت.
داركوبه ترسيد و گفت: واي چي شد؟ من كه كاري نكردم!
د ناله كرد و گفت: واي، دلم!
داركوب رفت و براي د دارو اورد. د گفت: من كه مريض نيستم! گرسنه ام.
داركوب رفت و يك ديگ پر از غذا آورد.
د هر چه قدر كه توانست خورد و بعد هم به خانه اش رفت.

بعد از این نشانه ی د را در خانه اش در شهرک الفبا قرار دادم.
ترکیبات د با آ و اَ را با هم تمرین کردیم و کلمه سازی انجام دادیم.
%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%851

پ.ن: البته تخته نباید اینقدر شلوغ و کثیف باشه. قراره تمیزش کنن :wink:

ریاضی

در این صفحه شکل دیگری از الگو‌ها را یاد می‌گیریم. قبل از اینکه به سراغ کتاب برویم، در دفتر شطرنجی الگوهایی شبیه به این را تمرین کردیم.
این نکته مهم است که دانش‌آموز بتواند به درستی الگو‌ها را بخواند. پس در حین تمرین به این نکته توجه کنید. حالا ما این الگوها را با هم می‌خوانیم:
در اولین الگو: یک چوب خط سبز، یک خانه خالی. یکی سبز، یکی خالی، یکی سبز، یکی خالی…
در الگوی آبی رنگ: یک چوب خط خوابیده، یکی ایستاده در سمت چپ. دقت کنید که بعد از اون یک خانه خالی است. دوباره یک خوابیده، یکی ایستاده در سمت چپ.
الگوی مشکی رنگ نیز به همین شکل است با این تفاوت که یکی خوابیده، یکی ایستاده در سمت راست آن است.
الگوی بعدی، یک ایستاده، یک خوابیده. دقت کنید این بخش از الگو که دوباره و به دنبال هم تکرار می‌شود، الگوی اصلی و تکرارشونده ی ما است.

:family_man_woman_boy: به کمک چوب کبریت می توانید الگوهای زیبایی را در خانه ساخته و تمرین کنید.
توجه دانش آموز را به الگوی اصلی و تکرار شونده جلب کنید و بخواهید دور آن را خط بکشد.

پایان گزارش روز شنبه کلاس اول دبستان

4 Likes

گزارش جلسه سی و چهارم کلاس اول دبستان

علوم
%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%851

درس 3، قبلا در قالب گروه بندی و به صورت یادگیری مشارکتی آموزش داده شده بود, نکات تکمیلی را در اینجا اشاره می کنم:
پس از گفتگو درباره‌ی چهار تصویر که نکات را درباره ی افتادن از بلندی، دویدن در راهرو، عبور از خیابان و بد نشستن تذکر می‌‌دهد، توجه دانش‌آموزان را به نکات ایمنی در خانه و مدرسه جلب می‌کنیم. در قسمت در اختیار شما آنها اشاره می کنند که نباید به پریز برق دست بزنیم. روی برف و یخ نباید سر بخوریم، نباید بدویم.هر چیزی که باعث خطر میشه از بزرگ ترها می‌خواهیم که اصلاح اش کنند.
در قسمت جمع‌آوری اطلاعات ، بعضی از علامت‌ها هستند که باید حتما بشناسیم. از سمت چپ، اولین علامت مربوط به سازمان هلال‌احمر است. وقتی سیل و زلزله میاد‌، آنها به ما کمک می کنند. علامت دوم مربوط به آتشنشانی است، آتشنشانی وقتی که آتش‌سوزی میشه و یا جانور خطرناکی وارد خونه‌ی ما شده است. علامت سوم که حتما میشناسین مربوط به اورژانس است(بچه ها میگن آمبولانس) که در حوادثی مثل تصادفات به ما کمک می کنند.

ریاضی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%852
این صفحه قدری برای دانش‌آموزان دشوار است. نیاز به تمرین بیشتری دارند.
خب در این صفحه باز هم الگویابی را تمرین می کنیم.اینطور با دانش‌آموزان این صفحه را کار کردیم: بچه های عزیز، پرنده های بالای صفحه رو میبینید؟ چی کار می کنن؟ بله آواز می خونن. اونها هم می خوان به ما بگن که اول باید الگوها را بخوانیم و با حالتی ریتم وار می‌خوانیم: یه آبی، یه قرمز. یه آبی، یه قرمز.
خب بچه ها الگومون چیه اینجا؟ اون که داره تکرار میشه؟ بله. یه آبی، یه قرمز.
الگومون را سمت راست صفحه می کشیم.
در واقع در سمت راست تنها باید الگوی اصلی و تکرار شونده را کشید. اما دانش آموزان در سمت راست نیز الگو را ادامه می‌دهند.
سایر الگوها را نیز به همین شکل تمرین می‌کنیم.
:family_man_woman_boy: می‌توان اینطور برای کودکان توضیح داد، که اینجا یک فروشگاه پر از اسباب‌بازی است و سمت راست هم ویترین آن است. از هر کدام یک نمونه باید در ویترین قرار داد.

فارسی
تمرینات کتاب مهارت های نوشتن

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%853

پایان گزارش روز یکشنبه کلاس اول دبستان

3 Likes

3 نوشته به موضوع قبلی اضافه شدند: بازخورد گزارش‌های روزانه معلمِ کلاس اول دبستان

گزارش جلسه سی و پنجم کلاس اول دبستان

ریاضی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%851
به هر دانش‌آموز یک تکه کاغذرنگی که روی آن یک مستطیل به عنوان نمونه کشیده شده، داده و از آنها می خواهم اشکال دیگری را خودشان روی آن بکشند. هر دانش آموزان شکل‌های مختلفی را به کمک شابلون و یا با خط‌کش رسم می‌کند.
هنگام برش اشکال توضیح می‌دهیم که دقت کنید وقتی اینکار را انجام می‌دهیم، بعضی قسمت‌ها کاملا صاف حرکت می‌کنیم که این‌ها لبه‌های شکل هستند. برخی قسمت‌ها هم مسیر حرکت تغییر می‌کند و آن وقتی است که به گوشه‎‌ها می‌رسیم.
بعد از برش، دانش‌آموزان شکل‌ها را روی برگه‌ A4 چسبانده و لبه‌ها را پررنگ می‌کنند. سپس می‌توانند به کمک آنها یک نقاشی زیبا بکشند و آن را تکمیل کنند.

فارسی
تمرین صداکشی و کلمه خوانی و ترکیبات
کلمات را روی تخته می نویسیم. هر صدا با یک رنگ، تا دانش‌آموز بتواند صداها را به طور مجزا ببیند و صداکشی را راحت‌تر بیاموزد.
ابتدا دانش‌آموز صداها را می خواند، ممکن است در ابتدا نتواند کلمه را سریع بخواند. اما پس از خواندن صداها از او بخواهید حالا هر آنچه خواندی را سریع بگو.
اگر دانش‌آموز در ترکیبات اشکال دارد، مثلا نمی داند د با ا می شود دا قبل از کلمه‌خوانی،به سراغ ترکیبات بروید و سعی کنید بیشتر روی ترکیبات کار کنید.
با مهارت یافتن دانش‌آموز در این بخش می‌تواند کلمات را به راحتی بخواند.
:family_man_woman_boy: نمونه تمرین صداکشی و بخش کردن کلمات

املا
با توجه به اینکه دانش‌آموزان تعداد نسبتا خوبی از کلمات را آموخته‌اند، می‌توانند املا بنویسند. والدین نیز باید در منزل از دانش‌آموزان املا بگیرند.
قوانین املا به این صورت است که کلمات باید از سرمشق دانش‌آموز و از متن کتاب باشد. همینطور هر کلمه یک بار و نهایتا دوبار تکرار می‌شود. دانش‌آموز باید بادقت گوش کند و هرآنچه می‌شنود را بنویسد.املا باید به صورت جمله باشد.
در نخستین املاها خیلی سختگیرانه عمل نمی‌کنیم. ممکن است گاهی کلمات را دو یا سه بار تکرار کنیم. اما در نظر داشته باشید که این کار به صورت یک عادت در نیاید. قبل از شروع املا، تذکر بدهید که با دقت گوش کند.
:woman_teacher: نمونه برگ تحلیل املا

پایان گزارش روز دوشنبه کلاس اول دبستان

3 Likes

گزارش جلسه سی و ششم کلاس اول دبستان

فارسی

تدریس درس ﻣ غیر آخر ، م آخر
به طور کلی و از این به بعد تدریس حروف و صدا‌ها روند خاصی دارد و معمولا با شعر و داستان همراه است که گاهی اوقات با کمی چاشنی خلاقیت می تواند برای کودکان جذاب و شیرین باشد.دقت کنید صداها مثل آ-ا، اَ ، او همیشه یا اول می آیند و یا غیراول. اما حروف یا آخر می آیند و یا غیرآخر. معمولا از این شعر برای توضیح این نکته استفاده می کنیم:
م آخر، آخر میاد همیشه/ به غیر از این نمیشه
ﻣ غیر آخر، اول میاد، دوم میاد، سوم میاد، وسط میاد/ اما در آخر نمیاد
:family_man_woman_boy:هنگام تلفظ صدای م، لب‌ها باید کاملا روی هم قرار بگیرند و دهان بسته باشد. دقت کنید حرف را بدون استفاده از صدای اِ تلفظ کنید و دانش‌آموز نیز به همین صورت تلفظ کند چرا که در صورت تلفظ مِ، بعد از آموزش صدای اِ در درس‌های بعد با مشکل روبرو خواهد شد.

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%B4%D8%B4%D9%851
در این درس داستانی که تعریف شد از این قرار بود:
قصه گویی:
م زیر درختی نشسته بود و بافتنی می بافت،كلاغي از راه رسيد. روي شاخه ي درخت نشست و پرسيد: توي اين هواي گرم، چرا بافتني مي بافي؟
م لبخند زد و گفت: بالاخره كه هوا سرد مي شه!
كلاغ گفت: وا… چه حرف ها! و پريد و رفت.
م باز هم بافت و بافت. سيبي از شاخه ي درخت كنده شد، افتاد روي دامن م و پرسيد: توي اين هواي گرم، کی لباس بافتنی می‌پوشه؟ !
م لبخند زد و گفت: بالاخره يكي پيدا مي شه كه بپوشه!
سيب لپ هاي تپلش را باد كرد و گفت: چه چيزها! و قل خورد و رفت.
م باز هم بافت و بافت. باد از راه رسيد. توي گوش م پيچيد و گفت : به به … چه قدر قشنگ مي بافي! خسته نباشي! براي كي مي بافي؟
م لپ هايش قرمز شد. سرش را پايين انداخت و گفت: براي م كوچولو، آخه من دارم مامان مي شوم!
و ژاكت كوچكي را كه بافته بود توي دست هاي باد گذاشت.
باد هوهو هاها خنديد و گفت: مباركه… مبارك!

پ.ن: این داستان‌ها را در نرم‌افزار الفبا می تونید مطالعه کنید. لینک نرم‌افزار را نتونستم پیدا کنم.نرم‌افزار دیگری با همین نام وجود دارد که برای اولیا و معلمان خیلی مفید است و به بررسی صفحه به صفحه کتاب درسی پرداخته است.

برای نوشتن حرف م آخر، ابتدای یک دایره‌ی توپر می کشیم،سپس از زیر دایره حرکت می کنیم و دنباله‌ی آن را می کشیم. در نوشتن ﻣ غیر آخر ابتدا یک دایره‌ی توپر میکشیم، سپس از روی دایره تا روی خط زمینه ادامه می‌دهیم. این شیوه برای دانش‌آموز راحت‌تر است، اما روش بهتر این است که به شیوه‌ی خط تحریری بنویسیم.

تمرین صداکشی و ساخت کلمه

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%B4%D8%B4%D9%852

:family_man_woman_boy: انجام همین تمرین به کمک کارت‌های کوچک، کمک زیادی برای درک صداها و ساخت کلمه به دانش‌آموز می کند.

ریاضی

تم 6، دوستی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%B4%D8%B4%D9%853
در این تم، بازی با دوستان و اینکه وسایل را نباید فقط برای خودمان بخواهیم. به او کمک کنیم و حرفی نزنیم که دلگیر و ناراحت شود.
سوالاتی که می‌توان پرسید:
هر ستون از قفسه‌های کتابخونه چند تا است؟
چه چیزهایی در این تصویر 5 تا است؟
چه چیزهایی 2 تا هستند؟

پایان گزارش روز سه‌شنبه کلاس اول دبستان

2 Likes

3 نوشته به موضوع قبلی اضافه شدند: بازخورد گزارش‌های روزانه معلمِ کلاس اول دبستان

گزارش جلسه سی و هفتم کلاس اول دبستان

فارسی
انجام تمرینات کتاب نگارش

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%851
هنگام انجام تمرینات نگارش، بهتر است همه با هم پیش بروند. ابتدا سرمشق را روی تخته نوشته و دانش‌آموزان آن را می خوانند. برای درک بهتر دانش‌آموز از تفاوت صدا، حرف، کلمه و جمله می‌توان پرسید که این سرمشق جزء کدام دسته است.
اگر کلمه باشد آن را بخش و صداکشی می‌کنیم و از او می‌خواهیم هنگام نوشتن بلند صداکشی کند.
تمرینات کتاب مهارت‌های نوشتن حتما باید در کلاس انجام شود.
:family_man_woman_boy: هنگام نوشتن در منزل حتما صداکشی بلند انجام شود.

ریاضی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%852
در این صفحه قرار است با هم یک داستان بسازیم و در خلال آن مفهوم تفریق را با هم تمرین کنیم.
من چند سوال را طرح می کنم:
در طبقه‌ی بالای اتوبوس چند نفر سوار شدند؟در اولین طبقه‌ی آن چند نفر سوار شده‌اند؟
چند تا از صندلی‌های ماشین خالی است؟
وقتی ماشین پنچر می‌شود،چند نفر از طبقه‌ی بالا پیاده شدند؟ چند نفر باقی مانده‌اند؟
چند نفر از اولین طبقه پیاده شدند؟ چند نفر باقی مانده‌اند؟ روی هم چند نفر باقی مانده‌اند؟

پایان گزارش روز چهارشنبه کلاس اول دبستان

1 Likes

گزارش جلسه سی و هشتم کلاس اول دبستان
فارسی
ادامه‌ ی تمرینات کتاب نگارش مربوط به درس م و کلمه سازی و کلمه خوانی روی تخته و تکرار آن توسط دانش‌آموز

پس از آموزش یک نشانه و انجام تمرینات کتاب، در اولین روز آموزش کلمات یک بخشی ،بخش ،صداکشی و همین طور نوشتن آن را تمرین می کنیم. بهتر است قبل از آغاز نوشتن، چند حرکت ورزشی برای تقویت عضلات دست را انجام دهیم.
یک دانش‌آموز را پای نخته آورده از او می خواهیم یک کلمه را بخش و صداکشی کند. دیگران در دفتر خود ( یا روی نمک بنویسند، یا با خمیربازی بسازند یا با کارت نشانه ها) بنویسند.
در روز بعد ضمن کلمه سازی، جمله هایی که می‌توان ساخت را مرور می‌کنیم. برای مثال می‌توان کلمات را به طور مجزا روی کاغذهایی به اندازه نصف A4نوشت و به هر دانش‌آموز داد. از آنها بخواهیم به ترتیب بایستند و یک جمله را بسازند.

:family_man_woman_boy: شما میتوانید از هر چیزی برای کلمه سازی و تمرین خواندن و نوشتن استفاده کنید. مثلا کودک شما میوه می خورد، از او بخواهید با نارنگی‌ها ما بسازد. با پفیلا داد بنویسد.

ریاضی

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%851

هدف از این تمرین، آموزش مفهوم تقارن است بدون اینکه نامی از آن برده شود.
شابلون را روی کاغذ میگذارد. با یک دست محکم آن را نگه داشته و با دست دیگر و با یک مداد پررنگ شکل‌ها را رسم میکند. سپس کاغذ را تا داده و با مداد و یا انگشتان روی طرح میکشد تا شکل آن سمت دیگر کاغذ چاپ شود.
:family_man_woman_boy: می توانید از او بخواهید لیوان‌ها را همانطور که در سمت راست چیده اید، در سمت چپ سینی بچیند.
چینه ها را همانطور که در سمت راست چیده اید در سمت چپ بچیند.
بسقاب ها را به همان شکل که در سمت راست سفره می‌بیند در سمت چپ بچیند.
:white_check_mark: برخی دانش‌آموزان کلمات را قرینه می‌نویسند. آنها لازم است مشابه این تمرینات را بیشتر انجام دهند تا به مرور مشکل شان رفع شود.

پایان گزارش روز شنبه کلاس اول دبستان

2 Likes

10 نوشته به موضوع قبلی اضافه شدند: بازخورد گزارش‌های روزانه معلمِ کلاس اول دبستان

چهارشنبه، 7آذر

فارسی
تکمیل کتاب نوشتاری درس او_ و
بعضی از دانش‌آموزان که سریع‌تر از دیگران کار را به پایان رسانده بودند، کارت‌های کوچکی دریافت کردند تا کلمات آموخته شده را روی آن بنویسند. بعضی از دانش‌آموزان 15 کارت،برخی 10،برخی 5 و یک نفر هم 2 کارت توانست بنویسد: آب،بابا
کتابخوانی: داستان کاکلی و موگلی قصه ترانه‌های ناصر کشاورز
ریاضی
آموزش عدد چهار

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D9%851

برای آموزش عدد چهار و ایجاد انگیزه برای دانش‌آموزان از شعری که معلم عزیز خانم روحی سرودند،استفاده کردم:
آی بچه های دانا
نگاه کنید به این جا
چهار مثل چهار فصل
چهارفصل زیبا
از نعمت های خدا
دوفصل اول سال
بهار و تابستان
دو فصل دوم سال
پاییز و زمستان
باهم می شن چهارتا
چهار فصل زیبا
نگاه کنید بچه ها
چهار مثل چهار چرخ
چهار چرخ ماشین
یک دو سه چهار
یک دو سه چهار
یک دو سه …
رسیدیم و رسیدیم
به عدد چهار رسیدیم

بعد از این، نمایش انگشتی عدد چهار را تمرین کردیم و با روش‌های مختلف نمایش‌های مختلفی از عدد چهار را نشان دادیم. سپس از دانش‌آموزان خواستم با دقت به اطراف‌شان نگاه کنند: چه چیزهایی در اطراف می‌بینی که چهار تا باشد؟
روی تخته عدد چهار را می‌نویسم و آنها با دقت نگاه می‌کنند تا جهت نوشتن را فراگیرند. سپس به سراغ تمرین کتاب می‌رویم.

جلسه با اولیا

نکات مهمی که در جلسه عنوان شد:

 • تنظیم پوشه کار دانش‌آموز: عکس دانش‌آموز را در قسمت عطف کلربوک بچسبانند تا دانش‌آموز بتواند کلربوکش را شناسایی کند.
  کاربرگ‌های دروس فارسی، ریاضی، علوم و هنر را از یکدیگر جدا کنند. در ابتدای هر قسمت روی یک برگه A4 نام درس را نوشته و دانش‌آموز نقاشی بکشد.
 • در باب ورزش و کلاس ورزشی: هوش ابتدا از هوش بدنی آغاز می‌شود. دانش‌آموزی که در حرکات تعادل دارد، در خواندن و نوشتن هم بهتر عمل می‌کند. همینطور کلاس‌های ورزشی فضای مناسب برای تخلیه انرژی و رشد را برای کودک فراهم می‌کنه.
 • تکالیف هر شب دانش‌آموز: املای شب. جدول ترکیب. تمرین بخش و صداکشی لغات
 • انتخاب نماینده‌ِی والدین
 • پرسش و پاسخ:
  سوال: وقتی پسرم کلمات را بخش می‌کند، بخش اول را می‌تواند بگوید،اما بخش دوم را به خاطر نمی‌آورد.
  تمرینات مربوط به خافظه‌ی فعال را انجام دهید. دانش‌آموز در پایه‌ی اول باید بتواند تا 5 کلمه را در حافظه نگهدارد. از سه کلمه شروع کنید: آب،آبی،دریا . کلمات را باید بتواند به ترتیب تکرار کند.
  دانش‌آموز باید بتواند تا 5 دستور را اجرا کند: یک دایره بکش،داخل آن یک ستاره بکش و … .

در حاشیه جلسه یکی از اولیا نکته‌ای را بیان کرد که خیلی لذت بردم. پسر ایشان سال گذشته ترک تحصیل کرده است. می گفتند هرروز غیبت می‌کرد و اصلا علاقه نداشته است. اما امسال وقتی ما به شوخی می‌گوییم امروز مدرسه نرو، میگوید نه باید بروم، از درسم عقب می‌مانم. :heart_eyes:
مشابه این مساله در کلاس اتفاق افتاد. دانش‌آموز دیگری دیر آمد. پرسیدم چرا دیر آمدی؟ گفت: مادرم گفته است امروز حالت نیست،نرو. من گفته ام باید بروم. نمی‌شود. :star_struck:

پایان گزارش روز چهارشنبه کلاس اول دبستان

2 Likes

شنبه، 10 آذر

قرآن
آموزش سوره‌ی عصر با روش اشاره

فارسی
آموزش صدای ت‍ ت

ابتدا یک صورت را بدون چشم روی تابلو کشیدم. از دانش‌آموزان پرسیدم که این شکل چه کم دارد؟ یک نفر بلند شد و چشم ها را کشید. گفتم: خب بچه های عزیز نشانه ای که امروز قراره یاد بگیریم، مثل این چهره‌ی مهربون دو تا چشم داره. دوست دارین بدونین چه شکلیه؟ صداش چیه؟
پس:
با هم بیایم بگردیم
تو شهرک الفبا
تو شهرک الفبا
دنیا داره تماشا

برای آموزش صدای ت از شعر عموفردوس استفاده کردم.
بعد از آموزش صدای ت و نمایش شکل اون، اتصال کاغذی ست که در آن س‍ با رنگ قرمز و ت با رنگ آبی بود و با یک نی وصل شده بود را مقابل حروف زیر قرار دادم و کلمات را باهم خواندیم، بخش کردیم و صداکشی را انجام دادیم. همین طور دانش‌آموزان برای آن جمله ساختند. برای مثال:
اَست : مادر در خانه است.
دَست : من در دستم مداد است.
بَست : مادر پنجره را بست.
دوست : من تو را دوست دارم.
ماست : من با برنج ماست می‌خورم.

ترکیبات: هنگامی که ترکیبات را تمرین می‌کردیم، برای مثال ترکیبات س‍َ ،سا، سو مثال هایی را برای آن گفتم و گفتند: س‍َ مثل سمیرا. سا مثل سارا، سو مثل سوسن.
سپس این سه کلمه را پشت سر هم گفتم: سمیرا، سارا، سوسن و از آنها خواستم به همان ترتیب تکرار کنند. این تمرین به حافظه‌ی فعال کودک کمک می کند.
در این بین دو دانش‌آموز نتوانستند با وجود چندین بار تکرار، کلمات را به ترتیب و پشت سر هم بیان کنند و یک نفر که قبلا نمی توانست به خوبی تکرار کرد.
پ.ن: می خواستم از تخته‌ی کلاس عکس بگیرم، رفتم بیرون، اومدم تخته رو پاک کرده بودن :persevere:

پایان گزارش روز شنبه کلاس اول دبستان

2 Likes