چطور میشه زباله خشک کمتری تولید کرد؟

به نظرتون آیا می شه راهی پیدا کرد واسه اینکه زباله کمتری تولید بشه؟

کاهش تولید زباله ی خشک

دنباله موضوع‌های

1 پسندیده

تولید زباله به چه عواملی بستگی داره؟
کجاها زباله بیشتری تولید میشه؟
ترکیب زباله های تولید شده چه ربطی به سطح اصطلاحا رفاه جوامع داره؟
برآورد تولید زباله در آینده به چه صورت هست؟


طبق گزارش بانک جهانی، تولید زباله به پیشرفت اقتصادی، ارتقای شهرنشینی، مرتبه صنعتی بودن، عادت های عمومی و ویژگی های اقلیمی بستگی داره.
ارتقای شهرنشینی و افزایش درآمد همبستگی زیادی با هم دارند و هرچه سطح درآمد شهروندان بالاتر باشه زباله بیشتری تولید میشه. (روی تصویر پایین کلیلک کنید بزرگ تر میشه)

منبع جدول: بانک جهانی، سال 2013

هر چه یه کشور صنعتی تر باشه میزان تولید زباله خشک اون بیشتره. که این زباله خشک بیشتر مربوط به صنایع بسته بندی میشه.
این نمودار تولید زباله رو به طور کلی به تفکیک هفت منطقه در جهان نشون میده. که البته فقط کشورهای عضو OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) از لحاظ جغرافیایی مجتمع نیستند.

برآورد میشه تولید زباله در سطح جهان در سال 2025 نسبت به سال 2013 دو برابر بشه. یعنی از میزان 1/3 میلیارد تن در سال به 2/2 میلیارد تن در سال برسه.


تولید زباله بسیار وابسته به منطقه مورد مطالعه هست و نمیشه یه راهکار جهان شمول برای مدیریت زباله ارائه داد.
با این مقدمه می تونیم بحث رو در مورد یه شهر خاص شروع کنیم.

1 پسندیده

ما خیلی به بسته بندی ها و پلاستیکها وابسته هستیم. به نظرم یافتن یه جایگزین مناسب برای پلاستیک که زیست تخریب پذیر باشه کار امد تر باشه تا این که مردم رو اموزش بدیم که کمتر زباله خشک تولید کنند. یه طورایی اجتناب ناپذیر شده استفاده از بسته بندی ها. کار ابن بایر و دوستانش رو تحسین می کنم. نیاز هست همچین حرکت هایی زده بشه

1 پسندیده