تحلیل_کتاب

پرسش پاسخ‌ فعالیت
چطور یه کتاب رو برای خودم خلاصه کنم؟ 7 مارچ 24, 2020
کتاب شفای بدن رو خوندی؟ 2 مارچ 4, 2020
آیا تلاش برای فراموشیِ یک خاطره، خودش تبدیل به خاطره‌ای نه چندان دلچسب میشه؟ 3 سپتامبر 17, 2019
تحلیل جمعی کتاب «انسان خردمند»: آیا واقعا شناخت مهمه؟ 11 آگوست 23, 2019
به نظرت زندگی یه بازیه؟ از کتاب ناطور دشت 12 جولای 12, 2019
به نظرتون استفاده از نشانک (بوکمارک) چقدر مطالعه رو لذت بخش تر میکنه؟ 1 جولای 3, 2019
تحلیل قسمتی از کتاب انسان خردمند: چرا اروپا؟ 10 جون 24, 2019