موفقیت

پرسش پاسخ‌ فعالیت
اگر یه فرد موفق رو ببینی، ازش چی می‌پرسی؟ 5 مارچ 27, 2020
اگه موفقیتت تضمین شده بود، چه هدفی برا خودت میذاشتی؟ 1 می 10, 2019
برای فروش موفق چه عبارت ها و دیالوگ‌هایی رو میشه بهتر مطرح کرد؟ 2 فوریه 25, 2019