هوش_مصنوعی

پرسش پاسخ‌ فعالیت
از هوش مصنوعی برای بهبود کدوم تجربه هامون میتونیم بهره ببریم؟ 20 مارچ 25, 2020
فناوری حقوقی چیه و چرا من فکر می کنم پتانسیل بالایی برای تحولات بزرگ داره!؟ 14 ژانویه 21, 2019
چه جوری میشه با هوش مصنوعی، رفتار انسان رو پیش‌بینی کرد؟ 8 اکتبر 8, 2018