آیا کار شما به شخصیتتون میخوره؟

16-personalities-test

حالا که با دانش کاری، مهارتها و انطباق‌پذیری اعضای تیم سرو کله زدیم، بهتره به نقش شخصیت personality هم نگاهی داشته باشیم. دنیای کسب وکار از تعدادی مدلهای عمومی برای فکر کردن به مخلوط مناسب شخصیتها در تیم استفاده میکنه. این مدلها براین اساس طراحی شدن که تیم نیاز به مخلوط مناسبی از تیپهای شخصیتی برای موثر بودن داره.

متاسفانه، تحقیقات هیچکدوم از این مدلها رو پشتیبانی نمیکنه: هرچند که حداقل این رو از تحقیقات میشه فهمید که نیاز به عملکرد موثر در تیم موثر، با معضلات سازگاری شخصیتی همخوانی نداره!

چیزهایی که تحقیقات نشون میدن اینه که بعضی خصوصیات شخصیتی مثل ذهنیت باز[1]، وظیفه‌شناسی[2]، و توافق‌پذیر بودن[3]، اثرات مثبتی روی کار تیمی دارن. لازم نیست که اینیشتین باشین تا بفهیمن که فردی که این خصوصیات رو داره بهتره میتونه در قالب یک تیم فعالیت کنه!

چیزی که جالبه اینه که خصوصیات مختلف برای انواع متفاوتی از کارها مفید هستن. برای مثال، در حالیکه شخصیت گرم، مهربان و برونگرا به افراد کمک میکنه تا بهتر تصمیم بگیرن، ذهنیت باز به فرد در پیدا کردن راههای خلاقانه و بدیع کمک میکنه!

الزامات شخصیتی- تناسب خصوصیات شخصیتی: آیا شخصیت با کار منطبقه؟

ذهنیت باز، وظیفه‌شناسی و توافق‌پذیر بودن سه عامل شخصیتی در مدل شخصیتی «پنج بزرگ[4]» هستن که توسط پاول کاوستا[5] و رابرت مک‌کرا[6] ارائه شد. این مدل پنج بُعد شخصیتی برای توصیف اعضای تیم در نظر می‌گیرد (در انگلیسی با ترکیب حروف اول عوامل به کلمه اقیانوس[7] میرسین). در این نظریه، شخصیت یک نفر برای اساس فاکتورهای زیر دسته‌بندی میشه:

 • ذهنیت باز به تجربه[8]: اشتیاق رفتن به سمت ایده‌ها، فعالیتها و کارهای جدید و جذاب
 • وظیفه‌شناسی[9]: این خاصیت خودش رو به شکل شایستگی، نظم و انضباط فردی نشون میده.
 • برونگرایی[10]: خودش رو در احساسات مثبت، اجتماعی بودن و رفتار گرم نشون میده.
 • توافق پذیر بودن[11]: باعث میشه فرد اعتماد، روراستی، انتقادپذیری رو از خودش نشون بده.
 • پایداری احساسی[12]: میزان تمایل به عصبانیت و هیجانی شدن، اعتماد به نفس و آسیب‌پذیری احساسی رو شامل میشه.

حالا چطور بفهمیم کدوم خاصیت شخیتصتی برای کدوم کار مناسبه؟ ابتدا، نوع شخصیتی اعضای محتمل رو در صفحه کاری که آماده کردین وارد کنین. بعد براساس نوع کار، تصمیم بگیرن که کدوم عضو برای چه کاری مناسبه. این لیست به شما در این انتخاب کمک میکنه:

 • برنامه‌ریزی[13]: برای این نوع کار به افراد وظیفه‌شناس اهمیت بیشتری بدین.
 • تولید[14]: برای این نوع کار به افراد وظیفه‌شناس اهمیت بیشتری بدن.
 • تصمیم‌گیری[15]: برای این نوع به افراد برونگرا اهمیت بیشتری بدین.
 • خروجی خلاقانه[16]: برای این نوع کار به افراد با ذهنیت باز اهمیت بیشتری بدین.
 • نوآوری[17]: برای این نوع کار به افراد با ذهنیت باز اهمیت بیشتری بدین.

علاوه بر این تا جایی که ممکنه به افرادی با پایداری احساسی اهمیت کمتری بدین ، این خاصیت به ندرت مفیده و در جایی هم که لازمه افراد معمولا میتونن به شکل موثری واکنش مناسب رو از خودشون نشون بدن.

خوب، براساس اطلاعاتی که از افراد تیم دارین، فکر میکنین کدوم فرد برای کدوم کار بیشتر مناسبه؟

یادتون باشه که با وجود اینکه شخصیت مناسب، کار تیمی رو آسونتر میکنه، پیدا کردن اعضای با مخلوط دانش، مهارت و انطباق‌پذیری مناسب از اهیمت بالاتری برخورداره! بهترین ترکیب وقتی پیش میاد که افراد با مهارتهای مناسب دارای شخصیت مناسب هم باشن!

تمرکز اولیه شما باید روی پیدا کردن افراد با مهارتهای مناسب باشه و بعد خصوصیات شخصیتی رو بررسی کنین. اگر تفاوت شدیدی در شخصیت و کار وجود داره و انتخابهای زیادی برای اعضای مناسب دارین، از روشی که گفتیم استفاده کنین و عضوی رو انتخاب کنین که به طور طبیعی مناسب کار باشه!

این روش برای مشخص کردن جاهایی که شخصیت و کار افراد تضاد شدیدی داره، میتونه استفاده بشه. در این موارد ممکنه بهتر باشه که فردی با مهارت پایینتر، ولی قابلیت تطبیق شخصیتی و رشد بیشتر رو برای کار انتخاب کنین.


 1. openness ↩︎

 2. conscientiousness ↩︎

 3. agreeableness ↩︎

 4. Big Five ↩︎

 5. Paul Costa Jr ↩︎

 6. Robert McCrae ↩︎

 7. OCEAN ↩︎

 8. Openness to experience ↩︎

 9. Conscientiousness ↩︎

 10. Extroversion ↩︎

 11. Agreeableness ↩︎

 12. Neuroticism ↩︎

 13. Planning ↩︎

 14. Production ↩︎

 15. Decision-making ↩︎

 16. Creative-Output ↩︎

 17. Innovation ↩︎

5 پسندیده