فیلم

پرسش پاسخ‌ فعالیت
فیلم up to love رو کی دیده؟ 1 مارچ 26, 2020
فیلم ۱۲ مرد خشمگین رو کی دیده؟ 5 مارچ 24, 2020
چه ژانر فیلمی رو بیشتر میپسندی؟ 2 مارچ 22, 2020
چه فیلمی، چرا؟ 33 مارچ 3, 2020
برای آخر هفته چه فیلم‌هایی رو پیشنهاد میدی ببینم؟ 7 مارچ 2, 2020
چه تحول شگرفی میتونه در آینده‌ی سینما رخ بده؟ 2 فوریه 29, 2020