کتاب‌خانه‌ی من   دانشنامه‌ی من


پرسش پاسخ‌ ساخته شده
۴ نکته در مورد جمع‌سپاری محتوای مارکتینگ و بازاریابی 1 ژانویه 1, 2019
قدم‌های اصلی برای کمپین جمع‌سپاری ایده‌ها چیست؟ - نقشه نهایی یک نوآوری باز موفق 4 نوامبر 27, 2018
تکنولوژی در کمپین‌های جمع‌سپاری و هم‌آفرینی چه اهمیتی دارد؟ 1 نوامبر 22, 2018
چرا برندهای بزرگ دنیا از نوآوری باز استفاده می‌کنند؟ 1 نوامبر 13, 2018
مسئله را به جمع داخل سازمان بسپریم یا خارج سازمان؟ 2 نوامبر 7, 2018
جمع سپاری چه مزایا و چه محدودیت‌هایی دارد؟ 1 نوامبر 3, 2018
جمع سپاری و استفاده از خرد جمعی یعنی چه؟ 3 اکتبر 27, 2018
امکانات ایجاد اشتغال در زمینه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران چگونه است؟ 1 اکتبر 25, 2018
۶ حوزه کلیدی برای هم‌آفرینی مشتریان و مشارکت ایشان در برند شما کدامند؟ 2 اکتبر 14, 2018
چه صنایعی بیش از بقیه از نوآوری باز یا جمع‌سپاری سود می‌برند؟ 1 اکتبر 4, 2018
چه نمونه ی جالب توجهی از نوآوری باز در سازمان ها سراغ دارید؟ 1 سپتامبر 28, 2018
سازمان شما برای چه اهدافی و در چه جمعی می‌تواند از نوآوری باز استفاده کند؟ 1 سپتامبر 27, 2018
جزئیات مهم کاشت زعفران از زبان یک کشاورز خراسانی 7 جولای 4, 2018
آموزش تولید محتوای سایت (قسمت چهارم) – جادوی کلمات کلیدی در بهبود سئو 5 جولای 5, 2018
آموزش تولید محتوای سایت (قسمت پنجم) – تیترنویسی 5 جولای 6, 2018
آموزش تولید محتوای سایت (قسمت ششم) – پرسونای مخاطب یا همان شناسایی مخاطب 1 جولای 9, 2018
آموزش تولید محتوای سایت (قسمت سوم) - آموزش استفاده از کلمات کلیدی در متن 6 جون 22, 2018
آموزش تولید محتوای سایت (قسمت دوم) - آموزش یافتن بهترین کلمات کلیدی 4 جون 11, 2018