سیاست

پرسش پاسخ‌ فعالیت
عدم شرکت در انتخابات، روشی مناسب برای اعتراض به وضعیت سیاسی موجود در جامعه س؟! 10 فوریه 23, 2020
عدالت خواهی یا عدالت خواری؟ (صنعت عدالت خواهی) 16 فوریه 22, 2020
چه نظام حکومتی برای مردم خاورمیانه مناسب تره؟! 5 فوریه 14, 2020
تحلیلتون از اثر انتخابات مجلس در بورس چیه؟ 2 ژانویه 11, 2020
پیش‌بینی‌تون از میزان مشارکت در انتخابات آینده چیه؟ 15 آگوست 3, 2019
آیا آمریکا زور میگه؟ 13 جولای 26, 2019
قیمت دلار چرا اومده پایین؟ 6 جولای 21, 2019
نصب تصویر رهبران سیاسی وقت در مکان‌های دولتی مفیده یا مضر؟ 5 جولای 14, 2019
محور گفت‌وگوها با شینزو آبه چه خواهد بود؟ 5 جون 10, 2019
رویارویی ایران و آمریکا در خلیج فارس به کجا میرسه؟ 17 می 26, 2019
آیا آتش سوزی کلیسای نوتردام یک حادثه بوده؟ 12 آپریل 21, 2019