جامعه_شناسی

پرسش پاسخ‌ فعالیت
چه مشکلاتی در مسیر مستقل شدن زنان وجود دارد؟ 5 فوریه 24, 2020
علت تاریخی عدم تمایل به همکاری انسان‌ها چی هست؟ 9 فوریه 23, 2020
موفقیت یه فرد چه تاثیری تو جامعه می‌ذاره؟ 20 جولای 21, 2018
چطور می‌توان مسئله‌ی تجاوز جنسی را در ایران بهبود بخشید؟ 12 جولای 26, 2017
دوستان برای کتابخوان کردن مردممون چه راهکارهایی پیشنهاد میدین ؟ 5 جولای 23, 2017
عدم شرکت در انتخابات، روشی مناسب برای اعتراض به وضعیت سیاسی موجود در جامعه س؟! 10 فوریه 23, 2020
عدالت خواهی یا عدالت خواری؟ (صنعت عدالت خواهی) 16 فوریه 22, 2020
آیا مسائل اجتماعی گسترده باعث مشکلات شخصی بیشتر و خشمگین‌تر شدن افراد شده؟ 2 جولای 20, 2018
آیا اگه خودم دروغ میگم، اجازه دارم به بقیه هم بگم دروغ بگن؟ 3 فوریه 20, 2020
مطالبه گری از طریق فرمهای اینترنتی و امضای پتیشن ها چقد تاثیر داره؟ 4 جون 22, 2017
فرق مطالبه‌گری با زیاده خواهی و یا حتی غر زدن کجاها معلوم میشه؟ 10 جون 7, 2017
چجوری از سنت ها و رسوم ایرانی فرار کنیم؟ 7 جون 4, 2017
چرا گذشته اینقدر دیر میگذره؟ 3 جون 3, 2017
آیا زبان فارسی نقشی در شکل‌گیری تفکر احساسی و یا عقلانی ما دارد؟ 4 می 17, 2017
آیا تغییرات اقلیمی رو حس میکنین؟ 31 فوریه 11, 2020
چگونه‌ می‌توان صدای افراد را قبل از اقدام به خودکشی شنید و کمکشان کرد؟ 3 جولای 17, 2018
چرا زنان قربانیان همیشه تاریخ بوده‌اند؟ 4 فوریه 9, 2020
تفاوت هنجار ها در نسل های مختلف مفیده یا مضر؟ 5 دسامبر 9, 2016
چرا تو ایران این میل ناخوداگاه وجود داره که هر چیز قدیمی بده؟ 7 اکتبر 18, 2016
ویژگی‌های نقد سالم چیست؟ 2 فوریه 7, 2020
به نظر شما چه حد و چه شکل از واکنش و حساسیت به اتفاق‌های دور و بر، لازم و موثره؟ 8 فوریه 6, 2020
نقد منصفانه به چه نقدی میگن؟ 7 فوریه 5, 2020
آیا سفر کمکی به مستقل شدن زنان می‌کند؟ 11 ژانویه 27, 2020
به نظر شما عوامل بیکاری دانشجویان و دانش آموختگان چیست؟ 8 ژانویه 15, 2020
چرا جمعیت موجودات نیش‌زن اینقدر کمه؟ 11 ژانویه 15, 2020
چرا برخی افراد در مورد مراسم‌های مذهبی مثل محرم، استاندارد دوگانه دارند؟ 19 ژانویه 9, 2020
چه شغل‌هایی می‌شناسید که در جامعه به چشم نمیان؟ 7 ژانویه 5, 2020
منشا مشکلات روابط اجتماعی در ایران از چیه؟ 5 دسامبر 29, 2019
خیریه‌ها: بازتولید فقر یا فقر زدایی؟ 1 دسامبر 27, 2019
چرا جوانهای امروز از ازدواج فرار میکنن؟ 4 دسامبر 24, 2019