کتاب‌خانه‌ی من


پرسش پاسخ‌ فعالیت
بهترین کتابی که تا به اینجای زندگیت خوندی؟ 4 ژانویه 23, 2019
نگاهی به کتاب «آدام اسمیت به مسکو می‌رود» 1 ژانویه 4, 2019
آیا رسیدن به حقیقت آسان است؟ 1 ژانویه 11, 2019
دعوت به خوندن یک داستان دنباله دار: ماجان قسمت دهم 3 دسامبر 23, 2018
چه کتاب‌های خوبی در مورد تفکر الگوریتمی میشناسید؟ 3 دسامبر 16, 2018
چه کتاب‌هایی رو برای مطالعه پیشنهاد نمیکنید؟ 3 دسامبر 16, 2018
دعوت به خوندن یک داستان دنباله دار: ماجان قسمت نهم 10 دسامبر 13, 2018
بهترین کتابهای روانشناسی که خوندید کدومه؟ 8 نوامبر 29, 2018
پادپُرسی‌ها کتاب خوب اخیرا چی خوندن؟ 6 دسامبر 4, 2018
کتاب های ترجمه ای: از نویسنده های خارجی چی خوندید؟ 3 دسامبر 3, 2018
قبل از خرید یک کتاب از کجا بفهمیم بهترین ترجمه‌ش کدومه؟ 6 دسامبر 2, 2018
بهترین کتاب‌های صوتی که گوش کردین کدوم‌ها هستند؟ 15 نوامبر 16, 2018
خشم و غرور فالاچی 5 نوامبر 15, 2018
چطوری یه کتاب رو تا تهش بخونیم؟ 19 نوامبر 14, 2018
دعوت به خوندن یک داستان دنباله دار: ماجان قسمت هشتم 2 نوامبر 12, 2018
دعوت به خوندن یک داستان دنباله دار: ماجان قسمت هفتم 6 نوامبر 12, 2018
آیا عشق بدون عقل ممکن است؟ 12 نوامبر 7, 2018
دعوت به خوندن یک داستان دنباله دار: ماجان قسمت پنجم 6 اکتبر 31, 2018
دعوت به خوندن یک داستان دنباله دار: ماجان قسمت ششم 4 اکتبر 30, 2018
دعوت به خوندن یک داستان دنباله دار: ماجان - قسمت اول 2 اکتبر 30, 2018
جایی برای بحث و تبادل دیدگاه راجع به کتاب اثر مرکب 8 اکتبر 17, 2018
دعوت به خوندن یک داستان دنباله دار: ماجان - قسمت چهارم 16 اکتبر 17, 2018
شما هم دعوتید به ساخت کتاب صوتی برای کودکان نابینا! 2 اکتبر 17, 2018
دعوت به خوندن یک داستان دنباله دار : ماجان - قسمت سوم 6 اکتبر 15, 2018
دعوت به خوندن یک داستان دنباله دار : ماجان - قسمت دوم 8 اکتبر 13, 2018
به نظرتون نوشتن داستان های دنباله دار در پادپرس می تونه جذاب باشه؟ 15 اکتبر 8, 2018
فرق فکر و تفکر و اندیشه و اندیشیدن؟ 1 اکتبر 8, 2018
سرنوشت کتابهای کاغذی با رشد کتابهای الکترونیک به چه شکل خواهد بود؟ 2 اکتبر 4, 2018
درباره‌ی پادکست Geek's Guide to the Galaxy چی می‌دونین؟ 4 سپتامبر 11, 2018
آیا من در زیر پوست سرم و در مغزم خلاصه میشم؟ 6 سپتامبر 6, 2018