ایستگاه پرسش


شما به عنوان مشتری چه انتظاراتی از تولید کننده دارید؟ (1)
نمکی های بیست سال پیش چه جوری کم شدن؟ (3)
الهام از اتفاقات یک برنامه ی کوهنوردی برای ارتقای تعاملهای اجتماعی ( 2 ) (21)
همچال اپ مدیریت خرید فردی و جمعی ( 2 ) (22)
تا به حال مواد مخدر یا محرک مصرف کردید؟ ( 2 3 4 ) (60)
به نظرتون آدمهایی که در حقمون بدی کردن رو ببخشیم یا نه؟ ( 2 ) (25)
بیت در موسیقی به چه معناست؟ (13)
سیستم پرداخت جریمه بر افزونی پسماند ماده غذایی (6)
تربیت گذشته و حال من درباره غذای باقیمونده در سفره (8)
چه تغییراتی در ابزار آشپزخانه میتونه به کاهش هدررفت غذا کمک کنه؟ (9)
حد و مرز و شرایط به زبان آوردن افکار چیست؟ (8)
از جزییات زبان بدن چی می دونید؟ (4)
چه جوری میشه از طریق گردشگری درآمد کسب کرد؟ ( 2 ) (25)
چگونه می‌توان در اکسل دو عدد را با هم مقایسه کرد؟ (1)
از تکنولوژی چه جوری میشه کمک گرفت برای کاهش هدررفت غذا در خانه ها؟ (8)
غذاهای دور ریز به چه دردی میخورن؟ (9)
برای رونق دادن فرهنگ غنی ادبیات فارسی چی راهکاری را به پیش بگیریم؟ (7)
چه جوری دانشجوها رو اگاه کنیم که اگه «کم میخورن، کم بگیرن»؟ (15)
به نظرتون آدمها مجبورن یا مختار ؟ (15)
چه جوری میشه ارتباط دانشجو و غذای سلف را بهبود بخشید؟ (10)
چگونه می‌توان در اکسل دو عدد را با هم مقایسه کرد؟ (6)
تو خونه چه موقعیت هایی هدررفت غذات بالاس؟ (8)
چطوری میشه با اصلاح خود غذا نذاشت که خودش خراب بشه ؟ (5)
چه چیزهایی باعث افزایش احساس امنیت زنان در جامعه امروزی میشود؟ (5)
تو رستوران ها چه موقعیت هایی غذات بیشتر میمونه؟ (9)
تا حالا رستورانی رفتی که درش به هر دلیلی غذات نمونه؟ چرا ؟ (11)
آیا آشپزها و رستوران دارها واقعا براشون هدر رفت غذا مهم نیست؟ (7)
در رستوران ها چه راهکارهایی برای کاهش هدررفت غذا میتونه موثر باشه؟ (9)
معیار و استانداردی برای سنجش هدررفت غذای رستورانها (10)
از هجرت و هجران تا پختگی و شکوفایی چند قدم فاصله؟ (4)