در رابطه با دسته‌بندی میزگرد تحلیلی هفته

گفتگوهای متمدن در حوزه‌ی سیاست یا مذهب.

آخر هفته‌ها، پادپُرسی‌های معتبر، اینجا مسائل روز ایران و جهان رو به گفتگو می‌ذارن.

اگه نشون‌ِ پادپُرسی رو دارین توانائی‌تون رو در گفتگوی متمدنانه نشون دادین. امیدواریم که با همین خاصیت به رشد خودتون و بقیه اعضای جامعه کمک کنین. هدفمون از این گفتگوها اینه که جامعه‌مون رو بهتر بشناسیم!

چارچوب کلی

  1. بحث آزاد هست و مباحث سیاسی یا مذهبی هم با حفظ اصول انسانی؛ احترام متقابل و بدون توهین به شخص،‌ نهاد و یا باور خاص قابل طرح هستن.

  2. هر پاسخی که بحثی رو به حاشیه می‌بره بدون توضیح و به تشخیص و سلیقه‌ی ادمین حذف میشه.

  3. در هر لحظه فقط یک بحث در این اتاق باز هست.

  4. دنبال بحث‌های داغ و پرمخاطب هستیم، و اگه بحثی تا ۴۸ ساعت بعد از آخرین پاسخش مشارکتی جذب نکرد، اون بحث بسته می‌شه.

13 پسندیده